Pentru copii

Pentru copii

Oferim cursuri la cele mai înalte standarde de calitate, în grupe de maxim 10 cursanți.

Predarea se bazează pe metode noi, care includ și utilizarea tehnologiei (calculatoare, tablete, tablă interactivă).

Lecțiile se bazează mult pe partea aplicativă, pe experiența proprie a copiilor, pe învățarea prin descoperire.

Programul cursurilor este variat, astfel încât fiecare doritor să poată găsi un interval orar potrivit programului său.

Trainerii au o experiență practică îndelungată ceea ce constituie garanția calității.

Părinții primesc rapoarte periodice asupra progresului înregistrat de fiecare copil.